Šablony IV.

Šablony IV., registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/…942

 

Od 1. 9. 2022 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP JAK prostřednictvím výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I. Cílem projektu je  zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání.

Z finančních prostředků v celkové výši 365.235,- Kč hradíme tyto aktivity:

– Školní asistent MŠ

– Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ