Podpora společného vzdělávání MŠ Ořechov

Podpora společného vzdělávání MŠ Ořechov, registrační číslo projektu:  CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017957

 Od 1. 9. 2020 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Šablony III. Cílem projektu je  zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí v klíčových kompetencích.

 Z finančních prostředků v celkové výši 235.083,- Kč hradíme tyto aktivity:

– Školní asistent – personální podpora MŠ

– Projektový den mimo školu

– Projektový den ve výuce