Klokanovy školky

Stali jsme se 2. centrem na Vysočině pro kolegiální vývoj.

Projekt Klokanovy školky podpoří vzájemné učení mateřských škol síťováním a vznikem Center kolegiální podpory.

Cílem je prohloubit dovednosti pedagogů v oblasti poznání a stimulace dítěte formou workshopů, výměny a sdílení zkušeností a díky propojení se stážemi a ověřováním metodických pomůcek přinést ucelený podnětový materiál pro předškolní vzdělávání.

Projekt svým obsahem navazuje na předchozí projekty žadatele: Klokanův kufr – diagnostika dítěte předškolního věku a Skládám, tvořím, myslím, věnovaný polytechnické výchově.

Centra kolegiální podpory a vzájemného učení (síť mateřských škol) budou působit v tématech:

  1. Čtenářská pregramotnost
  2. Matematická pregramotnost
  3. Polytechnické vzdělávání v MŠ
  4. Individualizace vzdělávání v MŠ

Centra (1 až 3 v každém kraji) budou pořádat 1x měsíčně odpolední workshopy pro MŠ ve svém regionu, kde vytvoří prostor pro sdílení zkušeností, výměnu příkladů dobré praxe a čerpání inspirace do výuky. Jako podpůrná aktivita budou realizována pravidelná setkávání pracovníků center.