Projekty

Naše mateřská škola je začleněna do celé řady projektů.

Aktivně se snažíme zapojit do smysluplných projektů, které pomáhají rozvíjet dítě po všech stránkách jeho osobnosti.

 

Fond Vysočiny – INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2019  – Podprogram A: Elektronické služby veřejné správy

Podpořil Kraj Vysočina