Mateřská škola Ořechov, příspěvková organizace

Fond Vysočiny

Podpora začleňování dvouletých dětí MŠ Ořechov, registrační číslo projektu:   CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009614

Něco o škole

Novinky a akce

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Historie budovy

V roce 1912 se budova začala stavět. V této době měla sloužit jako nová základní škola nahrazující již starou a nevyhovující školu v Ronově. V roce 1913 byla otevřena pro první děti školou povinné. V této škole se vyučovalo do roku 1976. Po tomto roce došlo k přerušení provozu, žáci dojížděli do Osové Bítýšky. V roce 1981 byla škola vybavena novým nábytkem a byla opět uvedena do provozu 18. května, nyní už jako mateřská škola.

V roce 1981 započala svoji činnost mateřská škola. Jednalo se o jednotřídní mateřskou školu s kapacitou 25 dětí. První roky jich bylo skutečně kolem 25, ovšem poté začal počet klesat k 20. V současné době se počet dětí pohyboval opět okolo 25. Jedná se o děti nejen místní, ale také o děti z okolních vesnic.
V posledních deseti letech došlo k velkým rekonstrukcím celé budovy, a to například rekonstrukce školní kuchyně se skladem a úklidovou místností nebo nátěr střechy s výměnou okapů (2017). Nejnovější rekonstrukce proběhla v létě 2021 – rozšíření kapacity mateřské školy. Z jednotřídní mateřské školy se stala dvoutřídní, která má kapacitu 40 dětí. Zároveň proběhla rekonstrukce záchodů a umýváren pro děti a toalet pro personál. Ke škole také patří krásná přírodní zahrada s mnoha herními prvky, altánem a s maringotkou. V bezprostřední blízkosti školní zahrady bylo v létě 2017 vybudováno víceúčelové hřiště, které je spojeno se zahradou školy.

Charakter a specifika budovy

Budova školy je vystavěna počátkem 20. století a je velmi pěkně zrekonstruována. Mateřská škola je podsklepená. V přízemí budovy se nachází šatna pro třídu veverky Hopsalky, jídelna, kuchyň, sklady, úklidová místnost, toalety se zázemím pro zaměstnance a ředitelna. V prvním patře se nachází šatna pro třídu veverky Čiperky, obě třídy, záchody i umývárna pro děti a úklidová místnost. Budova má také půdu.

Lokalita školy

Mateřská škola Ořechov je umístěna v obci Ořechov u Velkého Meziříčí. Je postavena u silnice 1. třídy spojující Žďár nad Sázavou s Brnem. Ořechov je menší vesnice v kraji Vysočina s přibližným počtem 310 trvale žijících obyvatel.

 

Velikost a druh provozu školy

Mateřská škola v Ořechově je dvoutřídní s kapacitou 40 dětí. Děti jsou rozděleny do dvou tříd dle věku-starší a mladší. Pracují zde čtyři učitelky, z toho jedna je ředitelka. Jedna školnice a kuchařka, která je zároveň vedoucí školní jídelny. Mateřská škola je s celodenním provozem od 6.30 do 15.30.

Od září 2022 pracujeme podle Školního vzdělávacího programu s názvem:

„Veselé Veverky poznávají svět“

Školní vzdělávací program