Mateřská škola Ořechov, příspěvková organizace

Fond Vysočiny

Podpora začleňování dvouletých dětí MŠ Ořechov, registrační číslo projektu:   CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009614

Něco o škole

Novinky a akce

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

 • Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

  28. 05. 2021

  Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Ořechov, příspěvkové organizaci pro školní rok 2021/2022

   Č.j.    33 / 2021

  Ředitelka Mateřské školy Ořechov, příspěvková organizace Mgr. Bohdana Musilová rozhodla v souladu s §34, §165 ods.2 a § 183 odst. 2 Zákona č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje / nevyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Ořechov.

  Seznam uchazečů:

  Uchazeč          výsledek řízení             

  6/2021               přijat/a

  9/2021               přijat/a                              

  13/2021              přijat/a   

  Zveřejněno dne:       28.5.2021          

   Mgr. Bohdana Musilová,ředitelka školy

  Přečíst
 • Distanční vzdělávání

  02. 03. 2021

  Vážení rodiče, během uzavření školy z důvodu plošného krizového opatření budou předškolní děti vzdělávány distanční formou a to rozesíláním úkolů na váš e-mail. Prosíme o zpětnou vazbu každou středu formou fotografie, slovního hodnocení  ( jak byl úkol náročný) či videem.

  Děkujeme za spolupráci!

  Přečíst
 • Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Ořechov, pro školní rok 2020/2021

  08. 06. 2020

  Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Ořechov, příspěvkové organizaci pro školní rok 2020/2021

   

  Č.j.    27 / 2020

  Ředitelka Mateřské školy Ořechov, příspěvková organizace Mgr. Bohdana Musilová rozhodla v souladu s §34, §165 ods.2 a § 183 odst. 2 Zákona č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje / nevyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Ořechov.

   

  Seznam uchazečů:

  Uchazeč          výsledek řízení             

  1/2020               přijat/a

  2/2020              přijat/a                              

  3/2020              přijat/a 

  4/2020              přijat/a                          

   

   

  Zveřejněno dne:       8.6.2020

            

             

                 …

  Přečíst
 • Informace o obnovení provozu

  06. 05. 2020

  Mateřská škola Ořechov, příspěvková organizace, Ořechov 56, 594 52 Ořechov

  Rozhodnutí o obnovení provozu mateřské školy

   Vážení rodiče,

  po projednání současné situace týkající se mateřské školy se zřizovatelem v souladu s vyhláškou 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, rozhodla ředitelka školy o obnovení provozu od pondělí 18.5.2020. (Pokračování textu…)

  Přečíst
 • Kritéria pro přijímání do MŠ

  14. 04. 2020

  Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Ořechov pro školní rok 2020/2021

   

    Kritéria Body
  Věk dítěte Dítě narozené do 31.8.2015

  (povinné vzdělávání v MŠ před nástupem do 1. třídy ZŠ)

  20
  Dítě narozené do 31.8.2016 (čtyřleté) 5
  Dítě narozené do 31.8.2017 (tříleté) 4
  Dítě narozené do 31.8.2018 (dvouleté) 0
  Trvalé bydliště k 14.5.2020 Ořechov (trvalý pobyt v obci, která školu zřizuje) 8
  Ostatní 0

  V případě rovnosti bodů rozhoduje věk dítěte ( starší má přednost).

  Mgr. Bohdana Musilová, ředitelka školy

  Přečíst
 • Zápis do Mateřské školy Ořechov pro školní rok 2020/2021

  14. 04. 2020

  Informace pro přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

  Zápis dětí do mateřské školy se bude konat bez přítomnosti dětí dne 14.5.2020 od 12.00 do 15.30 hodin.

  Potřebné dokumenty k zápisu  :      

  – na požádání o jejich zaslání na adrese: skolka@orechov-ronov.cz

  – osobně si je vyzvednout v mateřské škole po telefonické domluvě s ředitelkou školy 734 622 048.

  Škola bude přijímat žádosti  do 14. 5. 2020.
  Dokumenty lze do školy doručit těmito způsoby:
  1. Do datové schránky školy (Identifikátor datové schránky: t34kv88 )
  2. E-mailem s uznaným elektronickým podpisem na adresu: skolka@orechov-ronov.cz
  3. Poštou na adresu školy: Mateřská škola Ořechov, příspěvková organizace, Ořechov 56, Ořechov…

  Přečíst
 • Oznámení o přerušení provozu Mateřské školy od 17. 3. do odvolání

  16. 03. 2020

  Ředitelka školy rozhodla po projednání se zřizovatelem obce a na základě slovního vyjádření zákonných zástupců dětí, že provoz mateřské školy bude přerušen od 17. března 2020 do odvolání.

  K přerušení provozu došlo v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 a v návaznosti na opatření uzavření základních škol, středních škol a vysokých škol a na základě jednání se zřizovatelem obce a slovního vyjádření zákonných zástupců.

  Pokud budete potřebovat potvrdit Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy zavolejte na mobil 734 622 048 nebo napište mail…

  Přečíst
 • Otevření Mateřské školy Ořechov od 16.3.2020 v době vyhlášení stavu nouze

  13. 03. 2020

   Mateřská škola Ořechov, příspěvková organizace bude otevřena v běžném provozu  v době, kdy vláda vyhlašuje stav nouze.

   V tuto chvíli počítáme s provozem MŠ v plném rozsahu počínaje pondělím  16. března 2020.

   Šíření nemoci COVID-19 v České republice budeme sledovat a jejímu případnému výskytu v naší lokalitě budeme věnovat patřičnou pozornost.

   V případě zhoršení vývoje bude  rozhodnuto o přerušení provozu MŠ po projednání se zřizovatelem.

  Rodičům pak doporučujeme, aby z preventivních důvodů zvážili nutnost docházky dětí do MŠ.

  Přečíst

Školka plná pohody s veverkou Čiperkou

Mateřská škola v Ořechově je jednotřídní. Dochází do ní zejména děti z Ořechova a Ronova, ale i z dalších okolních vesnic – Jívoví, Skřinářova, Záblatí a Kadolce

Součástí MŠ je školní kuchyně s jídelnou.

Děti jsou do MŠ přijímány na základě zápisu, který probíhá v jarních měsících.

Od září 2012 pracujeme podle Školního vzdělávacího programu s názvem:

“Školka plná pohody s veverkou Čiperkou”