Novinky a akce

 • Distanční vzdělávání

  02. 03. 2021

  Vážení rodiče, během uzavření školy z důvodu plošného krizového opatření budou předškolní děti vzdělávány distanční formou a to rozesíláním úkolů na váš e-mail. Prosíme o zpětnou vazbu každou středu formou fotografie, slovního hodnocení  ( jak byl úkol náročný) či videem.

  Děkujeme za spolupráci!

  Přečíst
 • Uzavření mateřské školy od 1.3. – 21.3.2021

  01. 03. 2021

  Uzavření mateřské školy od 1.3. – 21.3.2021

   
  Vážení rodiče,
  z nařízení vlády bude  Mateřská škola Ořechov uzavřena, a to od pondělí 1.3.2021 do pátku 19.3.2021.  Toto datum pravděpodobně nemusí být konečné a proto sledujte webové stránky MŠ nebo školní facebook, kde budeme zveřejňovat aktuální informace. 
   
  Pro vystavení OČR si musíte osobně vyplnit formulář na stránkách OSSZ , zde jsou bližší informace: https://www.cssz.cz/…mqc
   
  Předškolním dětem budou  zasílány e-mail úkoly pro  distanční výuku, s tématy a úkoly na měsíc březen.
   
  V mateřské škole nyní proběhne úklid a desinfekce hraček, pomůcek a prostor MŠ a školní kuchyně.
  Školné…

  Přečíst
 • Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Ořechov, pro školní rok 2020/2021

  08. 06. 2020

  Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Ořechov, příspěvkové organizaci pro školní rok 2020/2021

   

  Č.j.    27 / 2020

  Ředitelka Mateřské školy Ořechov, příspěvková organizace Mgr. Bohdana Musilová rozhodla v souladu s §34, §165 ods.2 a § 183 odst. 2 Zákona č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje / nevyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Ořechov.

   

  Seznam uchazečů:

  Uchazeč          výsledek řízení             

  1/2020               přijat/a

  2/2020              přijat/a                              

  3/2020              přijat/a 

  4/2020              přijat/a                          

   

   

  Zveřejněno dne:       8.6.2020

            

             

                 …

  Přečíst
 • Informace o obnovení provozu

  06. 05. 2020

  Mateřská škola Ořechov, příspěvková organizace, Ořechov 56, 594 52 Ořechov

  Rozhodnutí o obnovení provozu mateřské školy

   Vážení rodiče,

  po projednání současné situace týkající se mateřské školy se zřizovatelem v souladu s vyhláškou 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, rozhodla ředitelka školy o obnovení provozu od pondělí 18.5.2020. (Pokračování textu…)

  Přečíst
 • Kritéria pro přijímání do MŠ

  14. 04. 2020

  Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Ořechov pro školní rok 2020/2021

   

    Kritéria Body
  Věk dítěte Dítě narozené do 31.8.2015

  (povinné vzdělávání v MŠ před nástupem do 1. třídy ZŠ)

  20
  Dítě narozené do 31.8.2016 (čtyřleté) 5
  Dítě narozené do 31.8.2017 (tříleté) 4
  Dítě narozené do 31.8.2018 (dvouleté) 0
  Trvalé bydliště k 14.5.2020 Ořechov (trvalý pobyt v obci, která školu zřizuje) 8
  Ostatní 0

  V případě rovnosti bodů rozhoduje věk dítěte ( starší má přednost).

  Mgr. Bohdana Musilová, ředitelka školy

  Přečíst