Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Ořechov, příspěvkové organizaci pro školní rok 2021/2022

 Č.j.    33 / 2021

Ředitelka Mateřské školy Ořechov, příspěvková organizace Mgr. Bohdana Musilová rozhodla v souladu s §34, §165 ods.2 a § 183 odst. 2 Zákona č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje / nevyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Ořechov.

Seznam uchazečů:

Uchazeč          výsledek řízení             

6/2021               přijat/a

9/2021               přijat/a                              

13/2021              přijat/a   

Zveřejněno dne:       28.5.2021          

 Mgr. Bohdana Musilová,ředitelka školy