Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Ořechov, pro školní rok 2020/2021

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Ořechov, příspěvkové organizaci pro školní rok 2020/2021

 

Č.j.    27 / 2020

Ředitelka Mateřské školy Ořechov, příspěvková organizace Mgr. Bohdana Musilová rozhodla v souladu s §34, §165 ods.2 a § 183 odst. 2 Zákona č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje / nevyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Ořechov.

 

Seznam uchazečů:

Uchazeč          výsledek řízení             

1/2020               přijat/a

2/2020              přijat/a                              

3/2020              přijat/a 

4/2020              přijat/a                          

 

 

Zveřejněno dne:       8.6.2020

          

           

                                                                                                           Mgr. Bohdana Musilová

                                                                                                              ředitelka školy