Kritéria pro přijímání do MŠ

Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Ořechov pro školní rok 2020/2021

 

  Kritéria Body
Věk dítěte Dítě narozené do 31.8.2015

(povinné vzdělávání v MŠ před nástupem do 1. třídy ZŠ)

20
Dítě narozené do 31.8.2016 (čtyřleté) 5
Dítě narozené do 31.8.2017 (tříleté) 4
Dítě narozené do 31.8.2018 (dvouleté) 0
Trvalé bydliště k 14.5.2020 Ořechov (trvalý pobyt v obci, která školu zřizuje) 8
Ostatní 0

V případě rovnosti bodů rozhoduje věk dítěte ( starší má přednost).

Mgr. Bohdana Musilová, ředitelka školy