Informace o obnovení provozu

Mateřská škola Ořechov, příspěvková organizace, Ořechov 56, 594 52 Ořechov

Rozhodnutí o obnovení provozu mateřské školy

 Vážení rodiče,

po projednání současné situace týkající se mateřské školy se zřizovatelem v souladu s vyhláškou 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, rozhodla ředitelka školy o obnovení provozu od pondělí 18.5.2020.

Před nástupem dítěte do mateřské školy vyplní každý zákonný zástupce Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. 

Nejdůležitější změny:

 

Žádáme rodiče o vyjádření, od jakého období přihlásí svoje dítě k docházce.

Informaci o zahájení docházky oznamte nejpozději ve čtvrtek 14. 5. 2020 do 10 hodin dopoledne – telefonicky/SMS na číslo 734 622 048 případně na e-mailovou adresu skolka@orechov-ronov.cz

V pondělí 18.5.2020 se na Vás těší všichni zaměstnanci školy.

Mgr. Bohdana Musilová, ředitelka školy